Vetterów 1, 20-277 Lublin
Dane

Oferujemy bazy danych niezbędne klientom biznesowym i administracji publicznej:

  • kody pocztowe – najbardziej dokładna na rynku baza kodów pocztowych wraz z granicami stref kodów pocztowych wyrysowanych ręcznie
  • dane dla narzędzi do wyszukiwania adresów
  • dane demograficzne (wiek, płeć oraz liczba mieszkańców z dokładnością do punktu adresowego)
  • dane socjoekonomiczne – siła nabywcza ludności, wydatki na poszczególne kategorie produktów, liczba i wielkość gospodarstw domowych, bezrobocie
  • sieć drogowa z profilami prędkościowymi umożliwiającymi obliczanie czasów przejazdu lub generowanie „catchment areas”
  • dane niezbędne z procesach inwestycyjnych: działki, plany zagospodarowania, ceny nieruchomości, drogi, dostępność transportu, pozwolenia na budowę, itp.
  • POI – points of interest, punkty użyteczność publicznej
  • dane o atrakcjach i szlakach turystycznych, zabytkach, miejscach noclegowych, itp.

Dane udostępniamy w dowolnej formie, w tym w najbardziej popularnych formatach GIS: SHP, GML, itp. lub tabelarycznych XLS i CSV.