Vetterów 1, 20-277 Lublin

Usługi lokalizacyjne Google – co mówią o ruchu w centrach handlowych?

Użytkownicy smartfonów wyrażający zgodę na korzystanie z usług lokalizacyjnych Google przekazują do baz danych tej firmy informacje o odwiedzonych miejscach. Dzięki nim możemy łatwo sprawdzić gdzie i kiedy byliśmy, a także jak długo przebywaliśmy w danym miejscu. Zagregowane dane lokalizacyjne są cennym źródłem dla innych usług i produktów Google. Jakie wnioski możemy wyciągnąć na ich podstawie?

Użytkownicy smartfonów wyrażający zgodę na korzystanie z usług lokalizacyjnych Google przekazują do baz danych tej firmy informacje o odwiedzonych miejscach. Dzięki nim mogą łatwo sprawdzić gdzie byli o wybranej porze, a także jak długo przebywali w danym miejscu. Zagregowane dane lokalizacyjne są cennym źródłem dla innych usług i produktów Google.

Jedną z nich jest funkcja Popularne godziny z której możemy skorzystać m.in. w Google Maps. Przestawia natężenie ruchu ludzi w miejscach takich jak np. sklepy, restauracje, kina lub place. Informacje te są prezentowane dla poszczególnych dni i godzin w postaci wykresu słupkowego na podstawie uśrednianych wartości z kilku ostatnich tygodni. Mimo, że nie każdy korzysta z usług lokalizacyjnych, a na wykresach znajdziemy  jedynie względną informację o natężeniu ruchu, to próbka jest na tyle duża, że naszym zdaniem odzwierciedla faktyczny charakter ruchu w danym miejscu.

Przeanalizowaliśmy „popularne godziny” dla wybranych centrów handlowych w Lublinie, Poznaniu oraz Warszawie. Dane zostały pozyskane dla stycznia i lutego 2017 r. Staraliśmy się wybrać centra handlowe różnej generacji, zlokalizowane w centrach miast lub na ich obrzeżach. Lokalizacje i typy centrów przekładają się na różnorodny charakter ruchu w nich dominujący. Poniżej przedstawiamy listę oraz położenie CH, a także wnioski z analizy.

Lokalizacja analizowanych centrów handlowych w Warszawie

Lokalizacja analizowanych centrów handlowych w Lublinie

Lokalizacja analizowanych centrów handlowych w Poznaniu

Analizując natężenie ruchu w ciągu tygodnia możemy wyróżnić centra, w których odsetek odwiedzających jest istotnie wyższy w weekendy niż w dni robocze. Taka zależność pojawia się w Atrium Felicity w Lublinie, M1 w Poznaniu, Factory Annopol w Warszawie oraz Outlet Center w Lublinie. Potwierdza to także porównanie średniego natężenia ruchu w dniu roboczym (od poniedziałku do piątku) i dni weekendowe (sobota-niedziela). Należy zaznaczyć, że są to centra handlowe położone na obrzeżach miast, przy drogach wylotowych, a dwa z nich (Factory Annopol i Outlet Center) mają wyprzedażowy charakter.

Aby wyróżnić wizualnie wybrany wykres wystarczy przesunąć kursor na nazwę danego CH w legendzie.

Drugą grupą są centra, w których natężenie ruchu jest zrównoważone w przeciągu całego tygodnia. Dobrymi przykładami takiego charakteru ruchu są: zlokalizowana w centrum miasta Plaza Lublin, warszawska Galeria Mokotów znajdująca się w biurowej okolicy oraz Blue City położone przy ruchliwych Al. Jerozolimskich.

Kolejny wykres przedstawia dwa warszawskie centra o dużym udziale odwiedzających w dni robocze: Plac Unii City Shopping (na styku Śródmieścia i Mokotowa) oraz zintegrowaną z dworcem kolejowym Galerię Wileńską.

Podczas analizy zwróciliśmy również uwagę na zmiany natężenia klientów w poszczególnych godzinach (we wszystkich dniach tygodnia). Natężenie ruchu na pierwszym wykresie przypomina rozkład normalny: liczba klientów jest mała w porannych godzinach, wzrasta w godzinach popołudniowych, a następnie maleje w godzinach wieczornych. Takie tendencje można zaobserwować w CH Posnania, Złotych Tarasach w Warszawie oraz Tesco Extra w Lublinie, które łączy w sobie duży hipermarket z pasażem handlowym.

Kolejny wykres przedstawia centra o dwóch odmiennych charakterystykach ruchu. Plac Unii City Shopping w Warszawie jest obiektem, w którym natężenie ruchu wyraźnie spada późnym popołudniem, natomiast w lubelskiej Galerii Olimp (posiadającej poza częścią typowo handlową m.in. kino, kręgielnię, klub fitness i ściankę wspinaczkową) można zaobserwować wzrost liczby klientów po godz. 16. Spadek widać wyraźnie dopiero około godz. 20.

Jak wynika z powyższych analiz, funkcja Popularne godziny pozwala dosyć szybko i łatwo ocenić charakter ruchu w danym centrum handlowym. Jest to szczególnie istotne dla najemców, którzy mogą wykorzystać tę wiedzę do podjęcia decyzji, które centrum będzie najlepiej dopasowane do ich oferty lub pozwoli dostosować logistykę i organizację punktu handlowego do potrzeb klientów.

Dla zarządców centrów handlowych ważniejsze są natomiast ilościowe analizy liczby odwiedzających. Informacji na ten temat nie uzyskamy z usług lokalizacyjnych Google, ale mogą je dostarczyć operatorzy GSM. Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane ofertą tego typu – info@gis-expert.pl.

Dzisiejszym wpisem nie wyczerpaliśmy do końca omawianego tematu, zapraszamy więc do śledzenia naszych profili w serwisach Facebook LinkedInna których będziemy informować o zamieszczeniu kolejnej części analizy dotyczącej analiz sezonowości ruchu w centrach handlowych na podstawie usług lokalizacyjnych Google.

Inne analizy, które mogą Cię również zainteresować:

Najlepsze lokalizacje dla nowych sklepów spożywczych w Poznaniu

Analiza dostępności super- i hipermarketów na przykładzie Poznania

Powiązane wpisy