Vetterów 1, 20-277 Lublin
Mapy i wizualizacje
Oprócz rozwiązań interaktywnych opracowujemy również statyczne prezentacje mapowe. Przygotowujemy lub przetwarzamy dane z postaci analogowej, a następnie prezentujemy je w ciekawej i łatwej do zrozumienia formie wizualizacji kartograficznej.