Jak „rozlewa się” miasto?

Urban sprawl jest procesem niekontrolowanego rozrostu powierzchni miejskiej. Czy cechy tego zjawiska da się również zauważyć na obszarze Lublina i sąsiednich gmin? Zapraszamy do zapoznania się z nowym wpisem na blogu.

Eksurbanizacja (ang. urban sprawl), jest procesem niekontrolowanego rozrostu powierzchni miejskiej. W Polsce to zjawisko nasiliło się szczególnie w związku ze zmianami ustrojowo-gospodarczymi po 1989 roku. Czy pewne cechy tego zjawiska da się również zauważyć na obszarze Lublina i sąsiednich gmin? Postanowiliśmy to przeanalizować pod kątem zmian liczby ludności.

Analiza została wykonana dla czterech przedziałów czasowych dla których rokiem bazowym był 1995. Obejmowały one lata 1995-2000, 1995-2005, 1995-2010, 1995-2015. Aby jak najlepiej uwidocznić dynamikę zmian opracowaliśmy animowaną mapę prezentującą tendencje wzrostowe i spadkowe liczby ludności wyrażone procentowo.

Dane wykorzystane do utworzenia powyższych grafik dostępne są również w bardziej szczegółowej formie z podziałem na cztery analizowane okresy. Udostępniliśmy je w postaci interaktywnej aplikacji dostępnej pod adresem http://arcg.is/2n9g7OK

Bazując na wynikach naszych analiz można stwierdzić, że największy przyrost ludności da się zaobserwować na obszarach gmin bezpośrednio sąsiadujących z Lublinem w promieniu do około 10 kilometrów. Natomiast spadek liczby ludności jest najbardziej zauważalny w centrum Lublina oraz na obszarach gmin w odległości większej niż 10 km od Lublina.

Inne analizy, które mogą Cię również zainteresować:

Jak zmienia się zaludnienie Lublina?

Jak zmienia się zaludnienie Lublina? cz. 2

Rozwój zabudowy Lublina

Kolejne analizy dotyczące ciekawych zjawisk przestrzennych przedstawimy już wkrótce, zapraszamy więc do zapisania się na nasz newsletter lub śledzenia naszych profili w serwisach Facebook LinkedIn

Powiązane wpisy