Monitoring wydatków publicznych na mapach

Co roku wyniki Budżetu Obywatelskiego wzbudzają wiele emocji oraz powodują liczne dyskusje na temat kwot przyznanych na realizację projektów dla poszczególnych dzielnic. Postanowiliśmy sprawdzić jak wyglądał ten podział w ciągu 3 dotychczasowych edycji Budżetu Obywatelskiego Lublina.

Co roku wyniki Budżetu Obywatelskiego wzbudzają wiele emocji oraz powodują liczne dyskusje na temat kwot przyznanych na realizację projektów dla poszczególnych dzielnic. Postanowiliśmy sprawdzić jak wyglądał ten podział w ciągu 3 dotychczasowych edycji Budżetu Obywatelskiego Lublina.

Analizy dokonaliśmy dla projektów zwycięskich (małych oraz dużych z pominięciem ogólnomiejskich) finansowanych z Budżetu Obywatelskiego w latach 2015, 2016 oraz 2017. W przypadku gdy projekt obejmował swoim zasięgiem więcej niż jedną dzielnicę, kwota finansowania była równo dzielona pomiędzy dzielnice biorące udział w projekcie.

Otrzymane wyniki przedstawiliśmy w postaci kartogramu, na którym odcienie barwy niebieskiej przedstawiają łączną kwotę (mln zł) przyznaną na finansowanie projektów na przestrzeni 3 lat.

Postanowiliśmy również sprawdzić, jak kształtuje się suma kwot przyznanych z Budżetu Obywatelskiego w przeliczeniu na mieszkańca dzielnicy. Do analizy wykorzystaliśmy dane demograficzne wg stanu na dzień 30.04.2017r. opublikowane na BIP Urzędu Miasta Lublin. Otrzymane wyniki przedstawia poniższy kartogram.

Jak widać są dzielnice, które nie otrzymały do tej pory z Budżetu Obywatelskiego żadnych pieniędzy, podczas gdy inne nawet po kilka milionów zł. Po podzieleniu kwot przez liczbę mieszkańców okazuje się, że w niektórych dzielnicach było to nawet kilkaset zł na osobę.

 

Inne analizy, które mogą Cię również zainteresować – badania dostępności usług publicznych na mapach:

Dostępność szkół podstawowych w Lublinie

Piesza dostępność komunikacyjna przedszkoli w Lublinie

Dostępność przystanków dla ruchu pieszego w Lublinie

 

Kolejne analizy już wkrótce, zapraszamy więc do zapisania się na nasz newsletter lub śledzenia naszych profili w serwisach Facebook LinkedIn

 

Przygotowanie i wizualizacja danych:

Karolina Tkaczyk

Maciej Wrona

Powiązane wpisy