Vetterów 1, 20-277 Lublin
Analizy przestrzenne
Przygotowujemy proste oraz zaawansowane analizy danych przestrzennych. Oferujemy pomoc w zgromadzeniu odpowiednich danych, opracowaniu założeń i przeprowadzaniu samych analiz oraz podsumowaniu ich wyników. Posiadamy zaawansowane oprogramowanie i wydajną infrastrukturę sprzętową, dzięki czemu możemy wykonywać dokładne analizy w krótkim czasie. Tworzymy narzędzia do automatyzacji prac związanych z analizami i przetwarzaniem danych.