Vetterów 1, 20-277 Lublin
Szkolenia
Szkolimy użytkowników wdrażanych przez nas Systemów oraz oferujemy szkolenia z zakresu GIS dla wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy w tej dziedzinie. Jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenia z podstaw GIS, jak również szkolenia specjalistyczne dotyczące wykorzystania Systemów Informacji Przestrzennej w wybranych dziedzinach gospodarki. Od początku istnienia firmy z oferowanych przez nas szkoleń skorzystało już ponad 430 osób z różnych branż.
Konsulting

Wspomagamy klientów w procesie przygotowującym wdrożenie GIS i pomagamy pozyskać środki na jego budowę. Użytkownicy poszukujący optymalnej oferty wśród dostępnego na rynku oprogramowania najczęściej są zdani sami na siebie. Brak merytorycznego wsparcia w wyborze dostawcy może prowadzić do błędnych decyzji i niepotrzebnych kosztów. Rozwiązaniem tego problemu są oferowane przez nas porady w zakresie porównania ofert różnych dostawców i identyfikowania mocnych i słabych stron każdej z nich.

Dzięki znajomości różnych metodyk i sposobów realizacji projektów – zarówno kaskadowych (np. PRINCE2) lub iteracyjno-przyrostowych (np. AGILE) poświadczonej doświadczeniem i certyfikatami jesteśmy w stanie dostosować się organizacyjnie do potrzeb Klienta.