Vetterów 1, 20-277 Lublin

Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału GIS-Expert Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej

Okres realizacji projektu: 01.12.2018 – 31.08.2019

Cele projektu:

Celem ogólnym projektu jest wzrost konkurencyjności firmy GIS-Expert Sp. z o.o. na rynku krajowym poprzez wzmocnienie jej potencjału w zakresie prowadzenia działalności badawczo – rozwojowej ukierunkowanej na generowanie nowych, innowacyjnych usług B+R.

Realizacja projektu będzie polegała na zakupie licencji dedykowanego oprogramowania do świadczenia usług B+R oraz niezbędnej infrastruktury sprzętowej. W efekcie czego Wnioskodawca zaoferuje nową usługę badawczo – rozwojową dotyczącą kompleksowych analiz przestrzennych dla rynku nieruchomości.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu firma GIS-Expert Sp. z o.o.  będzie miała możliwość świadczenia nowej usługi B+R dotyczącej kompleksowych analiz przestrzennych dla rynku nieruchomości. Będą to analizy związane m.in. z poszukiwaniem najlepszej lokalizacji dla inwestycji, wycenie wartości nieruchomości, zarządzaniem zasobem nieruchomości, określaniem zysku z inwestycji w nieruchomość, określaniem korzyści płynących z lokalizacji i dokładnej charakterystyki otoczenia nieruchomości.

Wartość projektu: 480 315,00 PLN

Kwota dofinansowania: 273 350,00 PLN