Modele 3D w konsultacjach społecznych

Statyczne trójwymiarowe wizualizacje zostają co raz częściej zastępowane przez interaktywne modele GIS 3D. Udostępnienie wizualizacji w formie trójwymiarowej sceny, jako aplikacja webowa osadzona na serwerze zewnętrznym, przyspiesza proces wymiany koncepcji i pomysłów pomiędzy użytkownikami.

Narastające dyskusje dotyczące sposobu zagospodarowania danego obszaru, świadczą o tym, że dla nas jako mieszkańców kwestia ta staje się coraz ważniejsza. W takich dyskusjach istotne są wizualizacje i forma prezentacji proponowanych koncepcji oraz zmian jakie zostaną wprowadzone w otaczającej przestrzeni. W procesie partycypacji społecznej taka propozycja jest poddawana żywej opinii i ocenie.

Jako firma zajmująca się tworzeniem oraz wdrażaniem Systemów Informacji Przestrzennej proponujemy opracowane przez nas rozwiązanie (bazujące na platformie ArcGIS Online), które łączy ankietę z interaktywną wizualizacją wybranej przestrzeni.

Trójwymiarowa interaktywna wizualizacja przygotowana dla Miasta Biłgoraj (Kliknij na grafikę, aby zobaczyć ją w pełnej rozdzielczości)

Interaktywny model 3D w aplikacji webowej oferuje dużo większe możliwości niż statyczne grafiki przedstawiające wybrane przez autora (często tendencyjnie) osie lub perspektywy widokowe. W aplikacji 3D obserwator ma możliwość swobodnego „poruszania się” po modelu oraz samodzielnego wyboru perspektywy z jakiej chciałby go obejrzeć.  Warto zwrócić uwagę, że do prezentacji takiego modelu niepotrzebne jest dodatkowe oprogramowanie, a jedynie przeglądarka internetowa (rekomendowane wymagania), więc można go łatwo udostępnić dużej liczbie odbiorców.

Do modelu została dołączona ankieta, która pozwala m.in. na zadawanie otwartych i zamkniętych pytań w odniesieniu do aktualnie wyświetlanego widoku. Jest to idealne narzędzie partycypacji społecznej np. w procesie rewitalizacji lub uzgadniania koncepcji zagospodarowania danego obszaru.  Ankieta daje możliwość wypowiedzenia się na temat proponowanych zmian szerokiemu gronu odbiorców. Mogą oni nadawać oceny punktowe poszczególnym perspektywom widokowym lub swobodnie komentować proponowane rozwiązania urbanistyczne. Wyniki ankiety są zapisywane i prezentowane w postaci diagramów.

Ankieta połączona z modelem 3D. Przygotowana na potrzeby procesu rewitalizacji (Kliknij na grafikę, aby zobaczyć ją w pełnej rozdzielczości)

Do prezentacji możliwości ankiety 3D zostały przygotowane dwie wersje modelu zróżnicowane pod względem szczegółowości:

Dodatkową funkcją aplikacji jest możliwość wyboru elementów, które pojawią się danym widoku, przez co ankieta może służyć jako narzędzie do wyłonienia najlepszego wariantu (zdaniem respondentów) z kilku przygotowanych propozycji.

Zapraszamy do współpracy firmy oraz samorządy, które chcą zaprezentować w formie interaktywnego modelu 3D swoje koncepcje na nowe zagospodarowanie terenu i wykorzystać je w partycypacji społecznej, np. w procesie opracowywania Gminnego (Lokalnego) Programu Rewitalizacji – info@gis-expert.pl.

Powiązane wpisy