Vetterów 1, 20-277 Lublin

Mapy religijności Polaków za rok 2016

Kolejny raz przygotowaliśmy mapy przedstawiające wybrane wskaźniki religijności Polaków na poziomie parafii i diecezji. Zostały one opracowane na podstawie wyników corocznych badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Zapraszamy do zapoznania się z statystykami za rok 2016.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanymi przez nas mapami przedstawiającymi wybrane wskaźniki religijności Polaków za rok 2016:

  • dominicantes (odsetek uczęszczających na niedzielną Eucharystię w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych)

Parafie – dominicantes

Diecezje – dominicantes

  • communicantes (odsetek katolików przyjmujących Komunię św. w trakcie niedzielnej Eucharystii w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych)

Parafie – communicantes

Diecezje – communicantes

  • liczba wiernych przypadających na jednego księdza na obszarze parafii

Parafie – liczba wiernych przypadających na jednego księdza

  • liczba duszpasterzy przypadających na 100 000 katolików w podziale na diecezje

Diecezje – liczba duszpasterzy w przeliczeniu na katolików

  • odsetek emigrantów (osób zameldowanych na terenie parafii, ale faktycznie przebywających poza Polską

Parafie – odsetek emigrantów

  • parafie posiadające stronę internetową wg diecezji

Diecezje – posiadanie strony internetowej

  • parafie publikujące treści w formie elektronicznej wg diecezji

Diecezje – publikacje treści w formie elektronicznej

  • parafie publikujące treści w formie papierowej wg diecezji

 Diecezje – publikacje treści w formie papierowej

Mapy opracowano na podstawie wyników corocznych badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanymi mapami za rok 2015, które są dostępne pod adresem – https://gis-expert.pl/blog/mapy/

Powiązane wpisy