Program Rodzina 500+ na mapie cz.2

Jakie zjawiska mają wpływ na przestrzenny rozkład kwot przydzielanych w ramach programu Rodzina 500? Zapraszamy do kolejnej części analizy przestrzennej tego świadczenia.

Program Rodzina 500+ a urodzenia

Dziś prezentujemy kolejną część analizy dotyczącej wysokości wypłacanych kwot programu Rodzina 500+. W poprzednim wpisie pokazaliśmy, które regiony najwięcej zyskują z faktu funkcjonowania tego świadczenia. Dziś postaramy się poszukać regionalnych zależności z innymi wskaźnikami społeczno-demograficznymi takimi jak urodzenia żywe oraz przyrost naturalny. Do analizy wykorzystaliśmy dane z podsumowania programu na koniec roku 2017 oraz dane statystyczne publikowane przez GUS.

Zależności pomiędzy wypłacanymi kwotami 500+ a wskaźnikiem urodzeń przedstawiliśmy jako mapę prezentującą 2 zmienne (bivariate map). Umożliwia ona zestawienie i porównanie wartości dla dwóch odrębnych zjawisk z wykorzystaniem skali barw zestawionej w postaci macierzy. Wizualizację otrzymanych wyników prezentujemy poniżej.

(Kliknij na grafikę aby zobaczyć ją w pełnej rozdzielczości)

Z mapy wynika, że obszary o względnie wysokich wskaźnikach urodzeń i wypłacanych kwot 500+ w przeliczeniu na mieszkańca gminy są zlokalizowane na Kaszubach, południowej części Małopolski, północnej część Lubelszczyzny, a także północnej i południowej części Mazowsza. Obszary o względnie niskim wskaźniku urodzeń, gdzie wypłacane kwoty 500+ w przeliczeniu na mieszkańca gminy są najniższe to tereny województw opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz wschodnie gminy województwa podlaskiego. Natomiast na pograniczu województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego oraz podlaskiego znajduje się sporo gmin z niskim odsetkiem urodzeń, ale gdzie wypłacane kwoty 500+ są stosunkowo wysokie w przeliczeniu na mieszkańca gminy.

Tak regionalnie zróżnicowany rozkład wskaźnika urodzeń występował na długo przed wprowadzeniem świadczenia Rodzina 500+ (kwiecień 2016). Widać to na poniższych grafikach: po roku funkcjonowania, program ten nie wpłynął znacząco na przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika urodzeń na obszarze kraju.

(Kliknij na grafikę aby zobaczyć ją w pełnej rozdzielczości)
(Kliknij na grafikę aby zobaczyć ją w pełnej rozdzielczości)

Program Rodzina 500+ a przyrost naturalny

Porównując przyrost naturalny z lat 2012 i 2017 również można zauważyć, że po wprowadzeniu 500+ nie zaszły żadne znaczące zmiany w przestrzennym rozkładzie tego zjawiska. Największe obszary o ujemnych wartościach wskaźnika zlokalizowane są w granicach województw podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego oraz opolskiego

(Kliknij na grafikę aby zobaczyć ją w pełnej rozdzielczości)
(Kliknij na grafikę aby zobaczyć ją w pełnej rozdzielczości)

Wielkość gospodarstwa domowego i siła nabywcza per capita

Poniższe mapy prezentują z kolei zależności pomiędzy wypłacanymi kwotami 500+ i średnimi wielkościami gospodarstw domowych oraz siłą nabywczą per capita dla 2017 r. Obszary o najwyższych kwotach 500+, gdzie statystycznie jest największa liczba osób w gospodarstwie, lecz najniższa siła nabywcza to w głównej mierze zachodnia część województwa podlaskiego, północna lubelskiego i podkarpackiego oraz południowa część województwa małopolskiego.

(Kliknij na grafikę aby zobaczyć ją w pełnej rozdzielczości)
(Kliknij na grafikę aby zobaczyć ją w pełnej rozdzielczości)

Od wprowadzenia programu Rodzina 500+ minęło ponad 2 lata i naszym zdaniem jest zbyt wcześnie aby wnioskować, jaki będzie jego długoterminowy wpływ liczbę urodzeń. Być może kolejne dane statystyczne GUS oraz podsumowania programu Rodzina 500+ dadzą odpowiedź na te pytania. Z pewnością program nie wpłynął na regionalne zróżnicowanie wskaźników dzietności.

Zapraszamy do polubienia naszych profili w serwisach Facebook i LinkedIn, gdzie na bieżąco informujemy o nowościach na naszym blogu

Inne analizy, które mogą Cię również zainteresować:

Program Rodzina 500+ na mapie

Mapy religijności Polaków za rok 2016

Jak wysokie podatki płacą Polacy w różnych regionach?

Porównanie przestępczości i religijności na mapach

Powiązane wpisy