System Informacji Przestrzennej LGD Sanłęg

Na System Informacji Przestrzennej obszaru działania Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG” Lokalnej Grupy Działania składają się trzy moduły mapowe. Moduł związany z atrakcjami turystycznymi zawiera informacje m.in. o lokalizacji tablic turystycznych, lokalizacji punktów obsługi turystów, obiektów sportowych, zabytków, przebiegu szlaków turystycznych. Moduł ochrony przyrody zawiera dane przestrzenne dotyczące obszarowych form ochrony  oraz lokalizacji pomników przyrody. Ostatni segment odnosi się do administracji związanej z Lokalną Grupą Działania tj. siedziba LGD, siedziby gmin oraz zrealizowane projekty w ramach działalności Stowarzyszenia. W aplikacji zamieszczono również warstwę z panoramami sferycznymi, wykonanymi na obszarze gmin wchodzących w skład LGD. Pokazują one miejsca atrakcyjne turystycznie, krajobrazowo, kulturowo oraz związane z historią obszaru.