System Informacji Przestrzennej Gminy Łuków

System Informacji Przestrzennej gminy Łuków, to obszerny zasób danych zawierający kilkadziesiąt warstw tematycznych pogrupowanych w aplikacjach internetowych. SIP składa się m.in. z informacji dotyczącej gminnej administracji, infrastruktury, punktów użyteczności publicznej, turystyki i zasobów naturalnych oraz przeglądarki planów miejscowych. Przejrzysty system informacji o gminie z bezpłatnym dostęp do danych, stanowi doskonały zasób informacji dla dowolnego użytkownika serwisu.