System Informacji Przestrzennej Gminy Aleksandrów

System Informacji Przestrzennej Gminy Aleksandrów jest cennym źródłem informacji z zakresu planowania, dzięki intuicyjnemu modułowi skierowanemu do mieszkańców i inwestorów, który pozwala na przeglądanie obowiązujących MPZP oraz SUiKZP na tle granic działek ewidencyjnych. Moduł tematyczny SIP Aleksandrów umożliwia zapoznanie się z lokalizacją oraz podstawowymi informacjami o obiektach i instytucjach z terenu gminy, mających znaczenie dla mieszkańców i turystów.