Mapa turystyczna Powiatu Lubartowskiego

Mapa turystyczna to bogaty zasób danych turystycznych obejmujący obszar powiatu lubartowskiego. Podzielony został na cztery warstwy tematyczne – atrakcje turystyczne (w tym m.in.: szlaki turystyczne, zabytki, pomniki przyrody, ośrodki jeździeckie), punkty obsługi turystów, zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą drogową oraz obszarowe formy  ochrony przyrody. Użytkownik posiada również wybór dwóch map bazowych, na które składa się ortofotmapa oraz mapa topograficzna. Dodatkowo na interaktywnej mapie turystycznej zostały oznaczone panoramy prezentujące krajobrazy powiatu lubartowskiego.