Kontakt

GIS-EXPERT Sp. z o.o.

ul. Vetterów 1
20-277 Lublin

 

tel. 81 440 81 21

fax 81 440 81 22
tel. kom. 600 466 536
tel. kom. 602 297 106


e-mail: info@gis-expert.pl

 
NIP: 712-31-70-358

REGON: 060496425

nr KRS: 0000331983
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 20.000 PLN

Konto: Bank Pekao SA III Oddział w Lublinie
90 1240 2382 1111 0010 2672 5469