GIS w analizach nowego SUiKZP Lublina

GIS w analizach nowego SUiKZP Lublina

header_studium_projekt.png

Planowanie przestrzenne w polskich miastach jest nośnym tematem i poddawanym szerokim dyskusjom nie tylko w gronie specjalistów, ale również i przede wszystkim, podczas konsultacji społecznych.

Bardzo duże emocje wywołuje wprowadzanie nowych zmian, zarówno podczas aktualizacji dokumentów planistycznych jak i przy tworzeniu nowych na obszarach do tej pory nieobjętych ani studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ani planem miejscowym. Ważne jest by pomiędzy planistami a społecznością, którą dotyczą zmiany, wywiązała się nić porozumienia. Żeby to osiągnąć należy jasno zaprezentować czego dotyczy omawiana zmiana. 

Bez wątpienia systemy GIS posiadają narzędzia, które ułatwiają dostęp do informacji i w przystępny sposób prezentują wprowadzane zmiany. Opracowaliśmy kilka prostych aplikacji, które ułatwiają interpretację zmian jakie wprowadza projekt nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Lublina.

 

thumbnail_1_app_projekt_SUiKZP.png

Pierwsza aplikacja powstała po zaprezentowaniu przez UM projektu nowego Studium w 2017 r. Pozwala porównać projekt z aktualnie obowiązującym Studium przygotowanym w latach 1997-1999 

 

 

 

 

 

 

thumbnail_SUiKZP.png

Druga aplikacja, również dotyczy pierwszego projektu Studium, lecz jest bardziej rozbudowana. Bardziej szczegółowo prezentuje zmiany związane z zabudową mieszkaniową, usługową, obiekty handlowe oraz planowane ciągi komunikacyjne. 

 

 

 

 

 

thumbnail_3_app_projekt_SUiKZP.png

Ostatnia aplikacja pozwala na porównanie pierwotnego projektu (z 2017 r.) z jego najnowszą wersją (opublikowaną przez UM 21.03.2018 r.) zaktualizowaną m.in. na podstawie konsultacji społecznych. Aby ułatwić identyfikację zmienionych obszarów, zostały one oznaczone żółtymi obramowaniami.

 

 

 

 

Zachęcamy przede wszystkim mieszkańców Lublina, do zapoznania się z aplikacją i do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych dot. nowego projektu Studium Lublina, które trwają od 21.03 do 24.04. 2018 r.

26 marca 2018 r. Autor:

Udostępnij:g -

Korzystając ze strony akceptujesz politykę cookies