Monitoring wydatków publicznych na mapach

Monitoring wydatków publicznych na mapach

bo_lublin_header.jpg

Co roku wyniki Budżetu Obywatelskiego wzbudzają wiele emocji oraz powodują liczne dyskusje na temat kwot przyznanych na realizację projektów dla poszczególnych dzielnic. Postanowiliśmy sprawdzić jak wyglądał ten podział w ciągu 3 dotychczasowych edycji Budżetu Obywatelskiego Lublina.

 

Analizy dokonaliśmy dla projektów zwycięskich (małych oraz dużych z pominięciem ogólnomiejskich) finansowanych z Budżetu Obywatelskiego w latach 2015, 2016 oraz 2017. W przypadku gdy projekt obejmował swoim zasięgiem więcej niż jedną dzielnicę, kwota finansowania była równo dzielona pomiędzy dzielnice biorące udział w projekcie.

Otrzymane wyniki przedstawiliśmy w postaci kartogramu, na którym odcienie barwy niebieskiej przedstawiają łączną kwotę (mln zł) przyznaną na finansowanie projektów na przestrzeni 3 lat.

 

bo_lublin_ogol.png

 

Postanowiliśmy również sprawdzić, jak kształtuje się suma kwot przyznanych z Budżetu Obywatelskiego w przeliczeniu na mieszkańca dzielnicy. Do analizy wykorzystaliśmy dane demograficzne wg stanu na dzień 30.04.2017r. opublikowane na BIP Urzędu Miasta Lublin. Otrzymane wyniki przedstawia poniższy kartogram.

bo_lublin_na_mieszkanca.png

 

wykres.png

 

Jak widać są dzielnice, które nie otrzymały do tej pory z Budżetu Obywatelskiego żadnych pieniędzy, podczas gdy inne nawet po kilka milionów zł. Po podzieleniu kwot przez liczbę mieszkańców okazuje się, że w niektórych dzielnicach było to nawet kilkaset zł na osobę.

 

Inne analizy, które mogą Cię również zainteresować - badania dostępności usług publicznych na mapach:

Dostępność szkół podstawowych w Lublinie

Piesza dostępność komunikacyjna przedszkoli w Lublinie

Dostępność przystanków dla ruchu pieszego w Lublinie

 

Kolejne analizy już wkrótce, zapraszamy więc do zapisania się na nasz newsletter lub śledzenia naszych profili w serwisach Facebook LinkedIn

 

Przygotowanie i wizualizacja danych:

Karolina Tkaczyk

Maciej Wrona

 

27 czerwca 2017 r. Autor:

Udostępnij:g -

Korzystając ze strony akceptujesz politykę cookies