3D GIS w planowaniu przestrzennym - dobre praktyki

3D GIS w planowaniu przestrzennym - dobre praktyki

header_wizualizacja_3D.png

Zapewnienie możliwości maksymalnego uczestnictwa mieszkańców i inwestorów w procesach związanych z planowaniem przestrzeni przekłada się na zmniejszenie liczby konfliktów na etapie realizacji projektów związanych z zagospodarowaniem. Niestety bardzo często konsultacje społeczne są organizowane pospiesznie, w niedogodnych terminach i z niedostatecznym wykorzystaniem narzędzi IT ułatwiających dostęp do informacji bez konieczności odwiedzin urzędu.

Ponadto opracowania planistyczne, projekty i koncepcje prezentowane zainteresowanym są dokumentami specjalistycznymi, przez co dla przeciętnego odbiorcy są trudne w odbiorze. Z tego wynika potrzeba znalezienia wspólnego języka w negocjacjach nad przekształcanym obszarem.

Jedną z metod przekazywania w uproszczony sposób tego typu informacji są interaktywne modele 3D. W architekturze wizualizacje 3D to integralny element projektu. Bez niej ciężko byłoby wyobrazić sobie dany obiekt, nawet gdyby opis był bardzo szczegółowy i skrupulatnie przygotowany. Coraz częściej modele wykorzystuje się również w planowaniu przestrzennym, urbanistyce czy w  projektach rewitalizacji przestrzeni publicznych.

W procesie rewitalizacji, na przykład podczas opracowywania Lokalnych i Gminnych Programów Rewitalizacji, po wyznaczeniu obszaru o największym zagęszczeniu negatywnych czynników wpływających na ciągłe pogarszanie jego stanu, należy przystąpić do opracowania metod oraz działań, które pozwolą na poprawienie jego kondycji. Po pierwsze ma to na celu wyeksponowanie potencjału danego obszaru, po drugie stworzenie nowoczesnej, otwartej przestrzeni w której mieszkańcy chcą żyć.

Tarnogród

Przykład wizualizacji wykonanej dla  Tarnogrodu (link do aplikacji http://arcg.is/1afOP0)

Zmiany zagospodarowania terenu dotyczą nie tylko opracowywania dokumentów strategicznych, ale przede wszystkim konsekwencją tworzenia i aktualizacji Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Dzięki współpracy pracowników jednostek samorządu terytorialnego, specjalistów do spraw analiz i planowania przestrzennego, planowania strategicznego, rozwoju lokalnego i ponadlokalnego oraz specjalistów systemów informacji przestrzennej i architektów przygotowaliśmy szereg interaktywnych wizualizacji 3D, które prezentują stan "przed" i "po" realizacji  koncepcji urbanistycznych i architektonicznych.

 Wizualizacja_3D_Poniatowa.pngPrzykład wizualizacji wykonanej dla Poniatowej (stan  aktualny i wizualizacja docelowego zagospodarowania, link do aplikacji http://arcg.is/1C8vn0)

Każda z wykonanych wizualizacji stała się obiektem żywej dyskusji i została skonfrontowana z opinią mieszkańców podczas konsultacji społecznych. Jeżeli koncepcja zagospodarowania została zmieniona podczas konsultacji, model był aktualizowany. Największą przewagą modeli 3D opracowanych w narzędziach GIS nad statycznymi "obrazkami" z programów graficznych jest ich interaktywność umożliwiająca obejrzenie koncepcji z różnych perspektyw i możliwość wyłączania lub włączania poszczególnych elementów makiety (np. zabudowy, zieleni, infrastruktury, itp.)

 Wizualizacja_3D_Biłgoraj2.pngPrzykład wizualizacji wykonanej dla Biłgoraja (koncepcja zagospodarowania obszaru i jej trójwymiarowa prezentacja, link do aplikacji http://arcg.is/yDyHm)

 

Ogromnym atutem 3D GIS jest możliwość udostępnienia modelu poprzez przeglądarkę internetową, dzięki czemu każdy z mieszkańców miał szansę prywatnie zapoznać się z nim i przygotować swoją opinię na kolejne spotkanie konsultacyjne.

 Wizualizacja_3D_Cyców.gif

Wizualizacja konsultowanej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Cyców (link do aplikacji http://arcg.is/2uYp8vH)

 

Prezentowany obszar może również ograniczać się tylko do jednej działki - z pozoru niewielkie zmiany mogą mieć ogromny wpływ na przestrzeń.

Wizualizacja_3D_Piaski_Barciany.pngWizualizacja konsultowanej zmiany zagospodarowania działki w Piaskach (link do aplikacji http://arcg.is/2uYp8vH) oraz zagospodarowanie terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Barciany (link do aplikacji http://arcg.is/2i6pqyu).

 

W konsultacjach brana jest pod uwagę nie tylko nowa zabudowa. Żywa dyskusja może dotyczyć powstającej farmy wiatrowej lub choćby nowych nasadzeń drzew. Dzięki możliwościom jakie daje oprgramowanie do tworzenia interaktywnych modeli 3D, każdą zmianę w przestrzeni można przedstawić i na bieżąco podczas spotkania aktualizować jej parametry tj. gęstość występowania, rozmiar lub dodawać i usuwać obiekty.

 

bełżyce.gif

Wizualizacja konsultowanej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Bełżyce (link do aplikacji http://arcg.is/1KKPH8).

Wizualizacje również można prezentować w aplikacji służącej do przeprowadzenia ankiety 3D, ale o tym jakiś czas temu pisaliśmy tutaj:

 http://www.gis-expert.pl/blog/modele-3d-w-konsultacjach-spolecznych/.

Kolejne analizy i wizualizacje już wkrótce, zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter lub śledzenia naszych profili w serwisach Facebook LinkedIn.

24 sierpnia 2017 r. Autor:

Udostępnij:

Tagsg -

Korzystając ze strony akceptujesz politykę cookies