• Portale mapowe

  Portale mapowe

 • Analizy przestrzenne

  Analizy przestrzenne

 • Wizualizacje i analizy 3D

  Wizualizacje i analizy 3D

 • Profesjonalne opracowania kartograficzne

  Profesjonalne opracowania kartograficzne

Aplikacja do konsultacji koncepcji zagospodarowania w 3D

 

thumbnail_ankieta3D.png

Prezentujemy nowe narzędzie umożliwiające przeprowadzanie konsultacji propozycji zagospodarowania wybranego terenu na interaktywnym modelu 3D. Aplikacja oprócz trójwymiarowego modelu obszaru objętego przyszłą inwestycją zawiera również ankietę, w której respondenci (np. mieszkańcy) mogą ocenić przedstawione pomysły lub wypowiedzieć się na ich temat.

Więcej szczegółów na temat aplikacji znajdą Państwo na naszym blogu.

Zapraszamy do współpracy firmy oraz samorządy, które chcą zaprezentować swoje koncepcje urbanistyczne w formie w interaktywnego modelu 3D lub wykorzystać aplikację w partycypacji społecznej, np. w procesie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji - info@gis-expert.pl

Darmowe narzędzie do automatycznego generowania wypisu i wyrysu z MPZP

wtyczka.png

Wspólnie z firmą Esri Polska zapraszamy gminy do wzięcia udziału w promocji, w ramach której samorząd może otrzymać bezpłatną i bezterminową licencję narzędzia do automatycznego generowania wypisu, wyrysu lub zaświadczeń z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Wtyczka została opracowana przez naszą firmę dla oprogramowania ArcGIS Desktop w wersji 10.3 lub wyższej. Z promocji może skorzystać każda gmina, która posiada to oprogramowanie.

Jak działa wtyczka?

Narzędzie odnajduje dla wybranej działki (lub grupy działek) odpowiadające jej przeznaczenie terenu na rysunku planu i zapisy znajdujące się w części tekstowej. Główną korzyścią z wdrożenia wtyczki jest znaczna oszczędność czasu związana z przygotowaniem wypisu, wyrysu lub zaświadczenia z MPZP, ponieważ generowanie dokumentu trwa tylko kilka sekund.
Do poprawnego działania narzędzia konieczne jest posiadanie cyfrowej wersji planu miejscowego obszaru dla którego będą generowane dokumenty.

Gminy zainteresowanie wzięciem udziału w promocji zapraszamy do kontaktu: info@gis-expert.pl

Promocja obowiązuje do 31.03.2017

GIS i Lokalne Programy Rewitalizacji

rewi2.pngZapraszamy do współpracy firmy i samorządy przygotowujące Lokalne Programy Rewitalizacji. Systemy Informacji Przestrzennej są doskonałym narzędziem służącym do delimitacji granic obszaru rewitalizacji, a także wspomagają opracowanie diagnozy sytuacji, co stanowi istotną część składową LPR. Przeczytaj więcej o delimitacji obszaru rewitalizacji.

Chcesz zdobyć cenne doświadczenie zawodowe?

Skorzystaj z możliwości odbycia praktyk lub stażu zawodowego w naszej firmie.

Zapewniamy:

 • sprzęt
 • oprogramowanie
 • szkolenia z wykorzystaniem oprogramowania komercyjnego jak i open-source

Jeśli jesteś zainteresowany prześlij na adres info@gis-expert.pl:

 • propozycję terminu praktyki lub stażu
 • nazwę uczelni
 • nazwę kierunku jaki studiujesz lub ukończyłeś/aś
 • swoje dane kontaktowe
 • mile widziane: opis zainteresowań w zakresie GIS

W przypadku konieczności podpisania porozumienia lub umowy na organizację praktyk z uczelnią, prosimy o przysłanie wzoru tego dokumentu.

Jeśli masz pytania - zapraszamy do kontaktu.

Korzyści

Głównym atutem naszych wdrożeń  jest korzyść ekonomiczna. Aby skorzystać z oferty nie jest konieczny zakup sprzętu i budowa kosztowej infrastruktury informatycznej. W większości przypadków konfiguracja narzędzi odbywa się na naszych serwerach i jest w pełni dopasowana do potrzeb i profilu działalności Klienta.

Inne korzyści to m.in.:

 • Dostarczanie na jednej platformie zintegrowanych danych z różnych wydziałów i jednostek
 • Obniżenie kosztów funkcjonowania urzędu lub firmy dzięki redukcji czasu trwania procedur
 • Optymalizacja działań związanych z zarządzaniem przestrzenią
 • Możliwość archiwizowania i łatwego przechowywania danych

O Firmie

Zajmujemy się wdrażaniem Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) wspomagających proces podejmowania decyzji przez pracowników administracji publicznej i przedsiębiorców. Tworzymy narzędzia do zarządzania, planowania i monitorowania procesów odnoszących się do lokalizacji.

Projektujemy Systemy Informacji Przestrzennej dostosowane do potrzeb użytkowników – pracowników administracji publicznej i przedsiębiorców zajmujących się ochroną przyrody, planowaniem przestrzennym, geomarketingiem, zarządzaniem kryzysowym, itp., odpowiadając tym samym na rosnące zapotrzebowanie na rynku na tego typu usługi.