• Portale mapowe

  Portale mapowe

 • Analizy przestrzenne

  Analizy przestrzenne

 • Wizualizacje i analizy 3D

  Wizualizacje i analizy 3D

 • Profesjonalne opracowania kartograficzne

  Profesjonalne opracowania kartograficzne

Główna nagroda w konkursie na Internetową Mapę Roku!

mapa-roku.PNGNasza aplikacja prezentująca rozwój zabudowy Lublina zwyciężyła w konkursie na Internetową Mapę Roku 2016/2017 im. Krzysztofa Buczkowskiego zorganizowanym przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 29.03.2017 r. podczas 2. Akademii Kartografii i Geoinformatyki we Wrocławiu. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju, który ufundował nagrodę dla naszego opracowania.

Spośród wszystkich nadesłanych map Komisja konkursowa oceniła naszą aplikację najwyżej biorąc pod uwagę: trafność doboru metody prezentacji kartograficznej, spójność i kompletność systemu znaków umownych, efektywność generalizacji obrazu podczas zmiany powiększenia widoku, legendę lub opis znaków oraz walory estetyczne prezentacji. Dodatkowo brana była pod uwagę także użyteczność prezentacji (walory funkcjonalne).

Po raz pierwszy zostaliśmy nagrodzeni w konkursie na Internetową Mapę Roku 2011 (III miejsce w kategorii "Opracowania lokalne/regionalne" oraz II "Nagroda Publiczności). Dziękujemy za ponowne wyróżnienie!

Aplikacja do konsultacji koncepcji zagospodarowania w 3D

 

thumbnail_ankieta3D.png

Prezentujemy nowe narzędzie umożliwiające przeprowadzanie konsultacji propozycji zagospodarowania wybranego terenu na interaktywnym modelu 3D. Aplikacja oprócz trójwymiarowego modelu obszaru objętego przyszłą inwestycją zawiera również ankietę, w której respondenci (np. mieszkańcy) mogą ocenić przedstawione pomysły lub wypowiedzieć się na ich temat.

Więcej szczegółów na temat aplikacji znajdą Państwo na naszym blogu.

Zapraszamy do współpracy firmy oraz samorządy, które chcą zaprezentować swoje koncepcje urbanistyczne w formie w interaktywnego modelu 3D lub wykorzystać aplikację w partycypacji społecznej, np. w procesie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji - info@gis-expert.pl

GIS i Lokalne Programy Rewitalizacji

rewi2.pngZapraszamy do współpracy firmy i samorządy przygotowujące Lokalne Programy Rewitalizacji. Systemy Informacji Przestrzennej są doskonałym narzędziem służącym do delimitacji granic obszaru rewitalizacji, a także wspomagają opracowanie diagnozy sytuacji, co stanowi istotną część składową LPR. Przeczytaj więcej o delimitacji obszaru rewitalizacji.

Chcesz zdobyć cenne doświadczenie zawodowe?

Skorzystaj z możliwości odbycia praktyk lub stażu zawodowego w naszej firmie.

Zapewniamy:

 • sprzęt
 • oprogramowanie
 • szkolenia z wykorzystaniem oprogramowania komercyjnego jak i open-source

Jeśli jesteś zainteresowany prześlij na adres info@gis-expert.pl:

 • propozycję terminu praktyki lub stażu
 • nazwę uczelni
 • nazwę kierunku jaki studiujesz lub ukończyłeś/aś
 • swoje dane kontaktowe
 • mile widziane: opis zainteresowań w zakresie GIS

W przypadku konieczności podpisania porozumienia lub umowy na organizację praktyk z uczelnią, prosimy o przysłanie wzoru tego dokumentu.

Jeśli masz pytania - zapraszamy do kontaktu.

Korzyści

Głównym atutem naszych wdrożeń  jest korzyść ekonomiczna. Aby skorzystać z oferty nie jest konieczny zakup sprzętu i budowa kosztowej infrastruktury informatycznej. W większości przypadków konfiguracja narzędzi odbywa się na naszych serwerach i jest w pełni dopasowana do potrzeb i profilu działalności Klienta.

Inne korzyści to m.in.:

 • Dostarczanie na jednej platformie zintegrowanych danych z różnych wydziałów i jednostek
 • Obniżenie kosztów funkcjonowania urzędu lub firmy dzięki redukcji czasu trwania procedur
 • Optymalizacja działań związanych z zarządzaniem przestrzenią
 • Możliwość archiwizowania i łatwego przechowywania danych

O Firmie

Zajmujemy się wdrażaniem Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) wspomagających proces podejmowania decyzji przez pracowników administracji publicznej i przedsiębiorców. Tworzymy narzędzia do zarządzania, planowania i monitorowania procesów odnoszących się do lokalizacji.

Projektujemy Systemy Informacji Przestrzennej dostosowane do potrzeb użytkowników – pracowników administracji publicznej i przedsiębiorców zajmujących się ochroną przyrody, planowaniem przestrzennym, geomarketingiem, zarządzaniem kryzysowym, itp., odpowiadając tym samym na rosnące zapotrzebowanie na rynku na tego typu usługi.